Prihláška člena – sezóna 2018/19

Údaje o žiadateľovi

 

Adresa (trvalý pobyt) žiadateľa

 

Osobný doklad žiadateľa

 

Kontaktné údaje žiadateľa

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

  • Po prečítaní obsahu dokumentu s názvom "OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EÚ č. 697/2016 (GDPR)", beriem na vedomie, že osobné údaje všetkých osôb, ktoré sa prihlásia pre Inter Club Card (ďalej len "zainteresované strany"), budú spracované na účely uvedené v odseku 1, písm. a), b) a c) dokumentu GDPR. Týkajú sa registrácie CCIC, vydávania karty Inter Club Card, administrácie a účtovníctva analýz anonymných dát.
 

Overenie