Prihláška člena – sezóna 2017/18

Údaje o žiadateľovi

 

Adresa (trvalý pobyt) žiadateľa

 

Osobný doklad žiadateľa

 

Kontaktné údaje žiadateľa

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

  • Po prečítaní obsahu dokumentu s názvom "INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL.13 LEGISLATÍVNEHO NARIADENIA č. 196/2003", beriem na vedomie, že osobné údaje všetkých osôb, ktoré sa prihlásia pre Inter Club Card (ďalej len "zainteresované strany"), budú spracované na účely uvedené v odseku 1, písm. a), b) a c) informačného listu. Týkajú sa registrácie CCIC, vydávania karty Inter Club Card, administrácie a účtovníctva analýz anonymných dát.
 

Overenie